Contacteer ons

+32 56 42 48 41

De Grote Grondvraag

Recent werd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) de website ‘Degrotegrondvraag’ (www.degrotegrondvraag.be)  gelanceerd. Hierin kunnen eigenaren voor hun grond nagaan of de grond onderzoeksplichtig is, en of er reeds onderzoeken werden uitgevoerd. Een grond is onderzoeksplichtig indien momenteel of in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die een risico inhouden voor de bodemkwaliteit (zogenaamde Vlarebo-activiteiten).

OVAM wil zo alle gronden met een historische verontreiniging (een verontreiniging die voor oktober 1995 werd veroorzaakt) in kaart brengen, en indien nodig deze (laten) saneren.

Indien uw grond in het rood staat aangeduid betreft het een risico-grond, en zal vroeg of laat een oriënterend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij stopzetting van de activiteiten of verkoop van de grond). Indien u een bedrijf heeft, kan het ook zijn dat u periodiek een oriënterend bodemonderzoek moet uitvoeren (elke tien of twintig jaar).

De OVAM kan in bepaalde gevallen dergelijk bodemonderzoek voor u uitvoeren, maar hieraan zijn een reeks voorwaarden verbonden. Enkel indien u reeds vóór 29 oktober 1995 eigenaar bent geworden van de grond, en de grond sindsdien louter werd aangewend voor particulier gebruik komt u in aanmerking voor een vrijstelling. Indien u de grond geërfd heeft, dient de erflater eveneens aan deze voorwaarden te voldoen.

A+E Consult kan voor u nagaan of u in aanmerking komt om dergelijke vrijstelling aan te vragen, en kan deze vrijstelling vervolgens ook aanvragen. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u bij ons ook terecht voor de uitvoering van het oriënterend bodemonderzoek.

Voor de oranje gronden op de kaart werd dergelijke vrijstelling reeds toegekend.

Indien uw grond in het geel staat aangeduid, is er reeds informatie gekend met betrekking tot de bodemkwaliteit. Er werd bijvoorbeeld reeds een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Indien sinds de uitvoering van het laatste oriënterend bodemonderzoek nog risico-activiteiten plaatsvonden, dient bij verkoop of stopzetting echter opnieuw een oriënterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Hiervoor komt de OVAM niet tussen.

Voor percelen in het  groen,  is er in principe geen informatie gekend over de uitvoering van risicovolle activiteiten. Er is dan ook geen oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk en u krijgt bij aanvraag een blanco bodemattest.

Indien u vragen heeft over de kwaliteit van uw grond, hulp nodig heeft bij het bekomen van een vrijstelling, of een oriënterend bodemonderzoek wenst uit te voeren, helpen wij u graag verder!