Contacteer ons

+32 56 42 48 41

Wie moet er een bodemonderzoek doen?

Onder onze klanten tellen we:

 • -    textielfabrieken;
 • -    metaalverwerkingsbedrijven;
 • -    meubelfabrieken;
 • -    benzinestations;
 • -    garages;
 • -    carrosserieën;
 • -    bouwondernemingen;
 • -    projectontwikkelaars en immobiliënkantoren;
 • -    verzekeringsmaatschappijen;
 • -    zorgcentra;
 • -    …

A+E Consult staat klaar voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen en particulieren met bodemvragen.

Onze diensten kunnen gaan van een eerste onderzoek in het kader van een overdracht, een periodiek oriënterend bodemonderzoek of een verkennend bodemonderzoek om de actuele staat van het terrein te kennen tot en met de sanering van een kleine of ernstige bodemverontreiniging.

A+E Consult heeft ervaring met volgende types verontreinigingen:
 
 • -    gechloreerde solventen (VOCl: perchlooretheen, trichlooretheen,
 •      dichlooretheen, vinylchloride, 1,1,1-trichloorethaan, …);
 • -    diesel, mazout, smeerolie (minerale olie);
 • -    benzines (BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen);
 • -    MTBE;
 • -    zware metalen (lood, chroom, zink, koper, nikkel, molybdeen, vanadium, seleen, …);
 • -    white spirit, MEK (methylethylketon), 2-butanol;
 • -    ftalaten;
 • -    nitraten, ammonium, chloriden, … ;
 • -    1,4-dioxaan,
 • -    .......

Recente realisaties

 • Moet elke verontreiniging gesaneerd worden?
 • Verontreiniging met benzine en toch geen sanering nodig.
 • Primeur in België: Toevoeging van zero-valent ijzer in diepe verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen via soilmixing
 • De Grote Grondvraag
 • A+E Consult genomineerd voor UMiO Award 2015