Contacteer ons

+32 56 42 48 41

Onze klanten

A+E Consult staat klaar voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen en particulieren met bodemvragen.

Onze diensten kunnen gaan van een eerste onderzoek in het kader van een overdracht, een periodiek oriënterend bodemonderzoek of een verkennend bodemonderzoek om de actuele staat van het terrein te kennen tot en met de sanering van een kleine of ernstige bodemverontreiniging.

 

Onder onze klanten tellen we:

 
 • -    textielfabrieken;
 • -    metaalverwerkingsbedrijven;
 • -    meubelfabrieken;
 • -    benzinestations;
 • -    garages;
 • -    carrosserieën;
 • -    bouwondernemingen;
 • -    projectontwikkelaars en immobiliënkantoren;
 • -    verzekeringsmaatschappijen;
 • -    zorgcentra;
 • -    …


Op verzoek bezorgen wij u referentielijsten met eigen ervaring van onderzoek of sanering van volgende types verontreinigingen:
 
 • -    gechloreerde solventen (VOCl: perchlooretheen, trichlooretheen,
 •      dichlooretheen, vinylchloride, 1,1,1-trichloorethaan, …);
 • -    diesel, mazout, smeerolie (minerale olie);
 • -    benzines (BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen);
 • -    MTBE;
 • -    zware metalen (lood, chroom, zink, koper, …);
 • -    white spirit, MEK (methylethylketon), 2-butanol;
 • -    ftalaten;
 • -    nitraten, ammonium, chloriden, … ;
 • -    …

Recente realisaties

 • Verontreiniging met benzine en toch geen sanering nodig.
 • Moet elke verontreiniging gesaneerd worden?
 • A+E Consult genomineerd voor UMiO Award 2015
 • Primeur in België: Toevoeging van zero-valent ijzer in diepe verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen via soilmixing